Muistitiedon keruu

Juhlavuoden aikana kerätään Linnaan liittyvää muistitietoa. On aika kysyä, millaisia muistoja Linnan kohdanneilla ihmisillä on hänestä. Muistot voivat liittyä Linnaan kirjailijana ja vaikuttajana tai perheenjäsenenä, sukulaisena, naapurina, tuttuna, ihmisenä ammatin takana.

Muistitietoa kerätään paikallisesti ja valtakunnallisesti sekä haastatteluin ja sähköisin kanavin. Kerätty tieto litteroidaan ja taltioidaan seuran arkistoon. Sen käytettävyys esimerkiksi tutkijoiden käyttöön turvataan. Kerättyä tietoa voidaan jatkossa käyttää myös kirjahankkeen aineistona. Aineistoa käytetään hyödyksi Päiväläispoika -näyttelyn tekemisessä.

Projektitutkija Noora Kytöharju vastaa muistitiedon keruuprojektista ja hänelle voi lähettää materiaalia osoitteeseen: muistitieto@vainolinnanseura.fi. Materiaalia voi myös lähettää postilla: Väinö Linnnan seura, PL 33, 31761 URJALA.

Puhelimitse hänet saa kiinni numerosta: 040 824 6646.

Voit lähettää muistosi Väinö Linnaan liittyen myös alla olevalla lomakkeella

Noora Kytöharju

Väinö Linnan seuran projektitutkijana on 10.2.2020 aloittanut FM Noora Kytöharju. Hänen tehtävinään on toteuttaa muistitietokeruu sekä tuottaa Väinö Linnan lapsuus- ja nuoruusvuosia Urjalassa käsittelevä näyttely.

Ennen nykyistä tehtäväänsä Kytöharju on työskennellyt mm. Etelä-Savossa tiedekeskushankkeen parissa, toimittajana paikallislehdessä sekä käsikirjoittanut, ohjannut ja tuottanut kaksi lyhytdokumenttia.

Odotan innolla pääseväni kuulemaan ja tallentamaan Väinö Linnaan liittyviä muistoja aina lapsuus- ja nuoruusvuosista kohtaamisiin päiväkävelyllä Tampereen Hämeenpuistossa. Olen jo pitkään ollut kiinnostunut kansalliskirjailijastamme ja näen tämän hienona mahdollisuutena tutustua Linnaan vielä paremmin. Hän elää keskuudessamme vahvasti edelleen.

Urjalassa syntyneen ja nuoruutensa eläneen kansalliskirjailija Väinö Linnan syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta. Väinö Linnan seura järjestää juhlavuonna muistitietokeruun, jonka pohjalta toteutetaan Urjalan kirjaston näyttelytilaan Päiväläispoika-näyttely. Näyttelyssä on tarkoitus tarkastella muun muassa valokuvien ja muistitiedon valossa Väinö Linnan lapsuus- ja nuoruusvuosia.